studia

Studium ukončeno roku 1986 na Fakultě dětského lékařství v Praze na UK

praxe

Jako praktický lékař pro děti a dorost pracuji od roku 1992.

atestace

atestace z oboru pediatrie-1989