Informace k novému zákonu platnému od 1.4.2012 zde ke stažení

základní informace plná moc čestné prohlášení