Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Potvrzení přihlášek do jeslí bez vyšetření100 Kč

Potvrzení přihlášek do jeslí s vyšetřením
250 Kč
Vyšetření pro posouzení zdravotního stavu na řidičský průkaz300 Kč
Posudek na letní tábor, školu v přírodě, sportovní akce pořádané školou, plavání, ke studiu
na střední a vysoké škole, svářečský kurs, lyžařský výcvik
300 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu, zprávy pro soud, policii, vystavení náhradního dokladu
při ztrátě – např. očkovací průkaz, zpráva pro školu – odklad školní docházky
100 Kč
Výpis dokumentace na žádost rodičů či nemocného, pro vyšetření sportovním lékařem,
pro vyšetření posudkovým lékařem na brigádu či praxi na škole
200 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu – vstupní lékařská prohlídka300 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu – pravidelná lékařská prohlídka250 Kč
Potvrzení osvobození z TV na žádost pacienta nebo rodičů při nepředložení doporučení
odborného lékaře
100 Kč
Aplikace nepovinného očkování200 Kč
Vpich náušnice150 Kč
Nastřelení náušnice200 Kč
STREP TEST100 Kč

Vyšetření mimo ordinační dobu dle indiv. dohody

Krevní odběry na žádost rodičů a pacienta dle indiv. dohody (náběry na drogy, alkohol, krev. skupina….)